Facebook Image
Srpski Latinica
Courses

logo-sad

Srpsko apotekarsko društvo

Efikasnost i bezbednost NSAIL u terapiji hroničnih reumatskih bolesti

Koordinator: Dragana Rajković, dipl. farm. spec.

Organizator: Srpsko apotekarsko društvo

Broj rešenja o akreditaciji: 153-02-169/2017-01 od 19. Maja 2017. godine

Evidencioni broj: B-/73/17

Vrsta programa KE: Rešavanje testa provere znanja u elektronskoj formi

Edukativni ciljevi programa:

 1. Upoznati učesnike sa učestalošću i vrstama hroničnih reumatskih bolesti, kliničkim manifestacijama i faktorima rizika za njihov nastanak
 2. Upoznati učesnike sa mogućnostima lečenja ovih bolesti
 3. Upoznati učesnike sa specifičnostima i novinama u oblasti NSAIL
 4. Upoznati učesnike sa principima upotrebe NSAIL u lečenju hroničnih reumatskih bolesti sa aspekta efikasnosti i individualizacije terapije
 5. Obučiti učesnike pravilnom savetovanju pri primeni NSAIL, sa posebnim osvrtom na bezbednost upotrebe ovih lekova

Znanja/veštine koja će steći učesnici:

 1. Prepoznavanje i razlikovanje simptoma hroničnih reumatskih bolesti
 2. Odabir i procena efikasnosti lekova za terapiju hroničnih reumatskih bolesti
 3. Prepoznavanje faktora rizika za razvoj neželjenih događaja pri upotrebi NSAIL
 4. Prepoznavanje pojave neželjenih dejstava pri upotrebi NSAIL i sprovođenje mera za minimizaciju rizika po pacijenta
 5. Savetovanje pacijenata o pravilnoj upotrebi lekova iz grupe NSAIL za lečenje hroničnih reumatskih bolesti

Test provere znanja i kompletan materijal pripremio: doc. dr Goran Radunović, specijalista interne medicine

Termini održavanja: 365 dana 24 sata

Test provere znanja: Test provere znanja sadrži 50 pitanja. Vreme za polaganje testa je ograničeno na 90 minuta.

Akreditacioni period: 12 meseci od objavljivanja na web sajtu ZSS

Ciljna grupa: Farmaceuti

Broj akreditovanih bodova: 5 bodova

Kotizacija: Besplatno za sve članove Farmaceutske komore Srbije

logo-sad

Srpsko apotekarsko društvo

Glavobolje u svakodnevnoj apotekarskoj praksi

Koordinator: Dragana Rajković, dipl. farm. spec.

Organizator: Srpsko apotekarsko društvo

Broj rešenja o akreditaciji: 153-02-3989/2016-01 od 21. novembra 2016. godine

Evidencioni broj: B-217/16

Vrsta programa KE: Rešavanje testa provere znanja u elektronskoj formi

Edukativni ciljevi programa:

 1. Upoznati učesnike sa učestalošću i vrstama glavobolja, mogućnostima prevencije i lečenja
 2. Obučiti učesnike da razlikuju glavobolje koje se mogu kontrolisati samolečenjem od onih koje zahtevaju posetu lekaru i nadzor lekara
 3. Obučiti učesnike nefarmakološkim merama prevancije i profilaksi glavobolja
 4. Obučiti učesnike pravilnoj primeni i najčešćim neželjenim reakcijama lekova za terapiju glavobolja
 5. Obučiti učesnike da prepoznaju simptome i znake koji ukazuju na hronične glavobolje i glavobolje uzrokovane prekomernom upotrebom medikamenata

Znanja/veštine koja će steći učesnici:

 1. Prepoznavanje simptoma glavobolja kada je pacijent kandidat za automedikaciju, a kada ga treba uputiti lekaru
 2. Odabir i procena efikasnosti lekova za terapiju ataka glavobolje, sa režimom izdavanja bez recepta
 3. Poznavanje lekova za lečenje ataka i profilaksu glavobolje tenzionog tipa, migrene i klaster glavobolje
 4. Edukacija pacijenata o glavoboljama i savetovanje pacijenata o nefarmakološkim merama prevencije ataka glavobolje
 5. Savetovanje pacijenata o vođenju dnevnika glavobolje
 6. Savetovanja pacijenata o pravilnoj upotrebi lekova za lečenje ataka glavobolja i profilaktičkih lekova

Test provere znanja i kompletan materijal pripremila: Nikolina Skorupan, dipl. farm. spec.

Termini održavanja: 365 dana 24 sata

Test provere znanja: Test provere znanja sadrži 50 pitanja. Vreme za polaganje testa je ograničeno na 90 minuta.

Akreditacioni period: 12 meseci od objavljivanja na web sajtu ZSS

Ciljna grupa: Farmaceuti

Broj akreditovanih bodova: 5 bodova

Kotizacija: Besplatno za članove Farmaceutske komore koji nemaju dugovanje za članarinu

logo-sad

Srpsko apotekarsko društvo

Projektovanje i razvoj postojećih i novih farmaceutskih usluga na primeru savetovanja pacijenata sa dijabetesom

Koordinator: Dragana Rajković, dipl. farm. spec.

Organizator: Srpsko apotekarsko društvo

Broj rešenja o akreditaciji: 153-02-3989/2016-01 od 21. novembra 2016. godine

Evidencioni broj: B-229/16

Vrsta programa KE: Rešavanje testa provere znanja u elektronskoj formi

Cilj programa je da pruži polaznicima:

 1. Upoznavanje polaznika sa klasifikacijom intervencija farmaceuta i mogućnostima primene istih u razvoju postojećih i implementaciji novih farmaceutskih usluga.
 2. Upoznavanje polaznika sa aktuelnom i potencijalnom novom farmaceutskom praksom u zdravstvenom sistemu Srbije kroz razvoj postojećih i novih farmaceutskih usluga , a na osnovu primera dobre prakse u svetu i kod nas.
 3. Sagledavanje potrebnih alata kvaliteta i mogućnostima primene dokumenta Dobre Apotekarske Prakse
 4. (DAP) s ciljem obezbeđivanja kvaliteta farmaceutske usluge.
 5. Upoznavanje polaznika sa izradom pilot projekata novih usluga, fazama razvoja i barijerama za implementaciju u realnom sistemu.
 6. Upoznavanje polaznika sa primerima održivih farmaceutskih usluga u svetu i kod nas.
 7. Upoznavanje sa vrstama zdravstvenih usluga u apotekarskoj praksi i evaluacije istih kroz zdravstvene, socijalne i ekonomske ishode.

Znanja/veštine koja će steći učesnici:

 1. da u realnom okruženju prepoznaju, razvijaju i implementiraju farmaceutske usluge sa ciljem poboljšanja zdravlja i bezbednosti pacijenata kroz primenu odgovarajućih intervencija.
 2. da obezbeđuju građanima Srbije farmaceutske usluge najvišeg kvaliteta korišćenjem alata kvaliteta i dokumenta DAP.
 3. da vrše evaluaciju postojećih i sadašnjih farmaceutskih usluga kroz zdravstvene, socijalne i ekonomske ishode.
 4. da predlažu i realizuje projekte razvoja postojećih i novih usluga kroz pilot projekte na osnovu faza razvoja usluga.
 5. da razvijaju metode za prevazilaženje barijera za razvoj postojećih i novih farmaceutskih usluga.

Test provere znanja i kompletan materijal pripremila: Jasmina Urošević, dipl. farm. spec.

Termini održavanja: 365 dana 24 sata

Test provere znanja: Test provere znanja sadrži 50 pitanja. Vreme za polaganje testa je ograničeno na 90 minuta.

Akreditacioni period: 12 meseci od objavljivanja na web sajtu ZSS

Ciljna grupa: Farmaceuti

Broj akreditovanih bodova: 5 bodova

Kotizacija: Besplatno za članove Farmaceutske komore koji nemaju dugovanje za članarinu

logo-sad logo-mz logo-fks

Timski rad zdravstvenih radnika i edukacija pacijenata-preduslov za smanjenje antibiotske rezistencije

Koordinator: Dragana Rajković, dipl. farm. spec.

Organizator: Srpsko apotekarsko Društvo u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije – Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije

Broj rešenja o akreditaciji: 153-02-1697/2017-01 od 19. maja 2017. godine

Evidencioni broj: B-75/17

Vrsta programa KE: Rešavanje testa provere znanja u elektronskoj formi

Edukativni ciljevi programa:

 1. Upoznavanje učesnika seminara sa podacima o potrošnji antibiotika u Srbiji i o stepenu rezistencije bakterija na antibiotike kod pacijenata u Srbiji u poređenju sa zemljama u Evropi i okruženju
 2. Upoznavanje sa problemima sa kojima se suočavamo u lečenju bakterijskih infekcija danas
 3. Upoznavanje sa pojmom antibiotske rezistencije i razlozima koji su doveli do pojave rezistencije bakterija na antibiotike
 4. Upoznavanje sa preduslovima za pravilnu primenu antiviotika
 5. Sticanje znanja o ulozi farmaceuta u pravilnoj primeni antibiotika

Znanja/veštine koja će steći učesnici

 1. Znanja o potrošnji antibiotika u Srbiji i regionu
 2. Znanje o primeni smernica za farmakoterapiju antibioticima
 3. Znanje o razvoju i širenju antibiotske rezistencije
 4. Znanje o strategijama za prevenciju antibiotske rezistencije
 5. Znanje o racionalnoj primeni antibiotika u pedijatriji

Test provere znanja i kompletan materijal pripremili: prof. dr Sandra Vezmar-Kovačević, prof. dr sci. farm. Vesela Radonjić, spec. pedijatrije Goran Vukomanović, klinički ass. specijalista infektolog, Aleksandar Radovanović-Spurnić / doc. dr specijalista za infektivne i tropske bolesti Goran Stevanović, dipl. farm. spec. Nikolina Skorupan, dipl. farm. spec. Tatjana Milošević

Termini održavanja: 365 dana 24 sata

Test provere znanja: Test provere znanja sadrži 50 pitanja. Vreme za polaganje testa je ograničeno na 90 minuta.

Akreditacioni period: do 19.05.2018. godine.

Ciljna grupa: Farmaceuti

Broj akreditovanih bodova: 5 bodova

Kotizacija: Besplatno za sve članove Farmaceutske komore

Upotreba i zloupotreba antibiotika