Facebook Image
Srpski Latinica

Predavači u okviru programa KE

FKS je pokrenula postupak formiranja liste predavača koji po Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike od 31. decembra 2010. godine, mogu biti predavači u postupku kontinuirane edukacije. Prema navedenom Pravilniku predavač akreditovanog programa može biti lice koje ima najmanje visoku stručnu spremu i najmanje pet godina iskustva u struci, a lice koje ima završenu višu ili srednju stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog iskustva u struci. Predavač akreditovanog programa ima najmanje isti stepen stručne spreme kao i lica na koja se odnosi akreditovan program. Diplomirani farmaceuti koji se nalaze u Listi "Predavači u okviru programa KE" ispunjavaju uslove da budu predavači u postupku kontinuirane edukacije.

Lista akreditovanih predavača po specijalnostima:

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs