Facebook Image
Srpski Latinica

Ogranak Niš i KIM

Diplomirani farmaceuti koji ispunjavaju uslove za upis u imenik FKS, potrebnu dokumentaciju podnose odgovarajućem Ogranku prema mestu rada.

Svi redovni članovi Farmaceutske komore Srbije mogu da pristupe korisničkom servisu i tako ostvare uvid u: opšte podatke, karticu KE i finansijsku karticu.

Ogranak Niš sa KiM: Nišavski okrug-Niš, Zajecarski okrug-Zajecar, Borski okrug-Bor, Rasinski okrug-Kruševac, Pirotski okrug-Pirot, Toplicki okrug-Prokuplje, Pcinjski okrug-Vranje, Jablanicki okrug-Leskovac, Kosovski okrug-Priština, Kosovsko-pomoravski okrug-Gnjilane, Kosovsko-mitrovacki okrug-Kosovska Mitrovica, Prizrenski okrug-Prizren, Pecki okrug-Pec

Sekretar: Aleksandra Okičić, dipl.ecc.
Adresa: Zelengorska 4, lokal L2, 18000 Niš
Telefon/fax: +381 (0) 18 295 565
Email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Radno vreme: 08-16 časova

Organi ogranka Komore

 • Odbor ogranka
 • Predsednik ogranka
 • Klub članova Skupštine Komore iz ogranka
 • Sud časti I stepena
 • Komisija za posredovanje
 • Sekretar ogranka

Odbor ogranka

Odbor ogranka ima predsednika i dva člana koje bira Skupština Komore na predlog Kluba članova Skupštine Komore iz ogranka. Mandat članova Odbora ogranka traje četiri godine.

Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 6 i člana 15 Zakona o komorama zdravstvenih radnika ("Sl. Glasnik RS", br. 107/2005 i 99/2010) i člana 29 stav 3 Statuta Farmaceutske komore Srbije ("Sl. Glasnik RS", br. 106/2006, 118/2008, 5/2010 i 113/2013), Skupština Farmaceutske komore Srbije je na sednici održanoj u Beogradu dana 12.05.2014. godine donela Odluku o izboru članova odbora Ogranka Niš sa KiM.

Članovi Odbora ogranka:

 • Lidija Bojović, Apoteka "Niš", predsednik
 • Aleksandra Marković, Apoteka "Niš"
 • Marijana Milivojević, Apoteka "Niš"

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka odnosno članovi Odbora ogranka učestvuju u radu Skupštine FKS i sa ogranka Niš sa KiM ima ih ukupno 15.
Klub članova Skupštine Komore iz ogranka Niš sa KiM

Sud časti I stepena

Sud časti utvrđuje povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore na osnovu sprovedenog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Članovi Suda časti I stepena:

 • TANJA ARSIĆ, Apoteka „Niš“, predsednik
 • SLAĐANA ZLATKOVIĆ, Apoteka „Pirot“, član i zamenik predsednika
 • BILJANA RAJIĆ JANKOVIĆ, Apoteka „Niš“, član
 • IVANA ANTONIJEVIĆ, Opšta bolnica „Dr Aleksa Savić“, Prokuplje, zamenik člana
 • MARIJA MILIVOJEVIĆ, Apoteka „Zaječar“, zamenik člana
 • DANIJELA STAMENKOVIĆ, Apoteka „Leskovac“, zamenik člana

Komisija za posredovanje

Komisija za posredovanje ogranka Komore posreduje u sporovima između članova Komore ili između članova Komore i korisnika zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom. Komisija za posredovanje ogranka Komore ima tri člana - predsednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor Komore iz reda članova Komore iz ogranka Komore. Komisija za posredovanje ogranka Komore zauzima stavove sporazumno ili većinom glasova. Komisija za posredovanje ogranka Komore imenuje posrednika u sporu. Posrednik može biti lice koje nije član Komore.

Članovi komisije za posredovanje:

 • Jelena Mikić , Apoteka “Niš”, predsednik
 • Anđelko Mitić, Apoteka "Bor"
 • Boban Savić, Apoteka “Leskovac”

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs