Facebook Image
Srpski Latinica

Komisija za posredovanje Farmaceutske komore Srbije

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.

Komisija za posredovanje Komore ima 3 člana - predsednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor iz reda članova Komore.

Komisija za posredovanje usmerava, daje uputstva i tumačenja potrebna za rad komisija za posredovanje ogranaka Komore i obavlja poslove iz svog delokruga koje joj povere organi Komore.

Odlukom Upravnog odbora br. 518/4-5 od 25.11.2014. godine izabrani su predsednik i članovi Komisije za posredovanje.

  • IVANKA MILOŠEV, Apoteka "Kikinde", predsednik
  • VLADICA IVIĆ, Apoteka "Prokuplje", član
  • INES TODOROVIĆ, Apoteka "Radosavljević", član

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs