Facebook Image
Srpski Latinica

Nadzorni odbor Farmaceutske komore Srbije

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.

Nadzorni odbor Komore vrši kontrolu materijalno-finansijskih poslova Komore i unutrašnji nadzor nad radom Komore saglasno članu 24 Zakona o komorama zdravstvenih komora, samostalan je i nezavisan u svom radu.

Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira Skupština Komore iz reda svojih članova.

Nadzorni odbor ima svoj Poslovnik o radu, kojim su bliže utvrđeni način i kriterijumi za njegov rad.

Predsednik Nadzornog odbora GORDANA NOVKOVIĆ, Apoteka „Vrbas“ (biografija),

Zamenik predsednika Nadzornog odbora DARINKA AGIĆ, Apoteka „Bor“

Članovi Nadzornog odbora:

  • VLADIMIR JANIĆIJEVIĆ, Apoteka „Kragujevac“
  • SNEŽANA PANTELIĆ ŽIVANOVIĆ, Apoteka "Beograd"
  • KATICA GRUJIN, ZUA "Farmeks apoteke", Pančevo

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs