Facebook Image
Srpski Latinica

Sud časti II stepena Farmaceutske komore Srbije

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.

Sud časti je organ Komore koji se obrazuje radi utvrđivanja povreda profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore, kao i utvrđivanje odgovornosti i izricanja disciplinskih mera za te povrede.

Sud časti II stepena, po žalbi, preispituje odluke Suda časti I stepena i donosi konačnu odluku.

Sud časti ima svoj Poslovnik o radu, kojim su bliže utvrđeni način i kriterijumi za njegov rad . Radom Suda časti rukovodi predsednik Suda časti.

Sedište Suda časti II stepena je u Beogradu.

Odlukom Skupštine Komore br. 545/1-7 od 03.07.2014. godine izabrani su predsednik, zamenik predsednika, članovi i zamenici članova Suda časti II stepena.

Sastav Suda časti II stepena

Predednik Suda časti II stepena, BORIS MILOŠEVIĆ, Apoteka „Kragujevac

Zamenik predsednika Suda časti II stepena, DRAGANA BAKOVLJEV, Apoteka „Kikinda“

  • VIKTORIJA VIDOVIĆ, ZUA Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“, Sombor, član
  • JELENA TRIFUNOVIĆ, Apoteka „Požarevac“, član
  • SUZANA MARINKOVIĆ, Apoteka „Zaječa“, član
  • SLAĐANA TOMIĆ-GOSTOJIĆ, Apoteka „Zrenjanin“, zamenik člana
  • TATJANA RAKIĆEVIĆ, ZUA „Lilly drogerie“, Kragujevac, zamenik člana
  • BOBAN SAVIĆ, Apoteka „Leskovac“, zamenik člana
  • MARIJANA MILIVOJEVIĆ, Apoteka „Niš“, zamenik člana
  • VIRDŽINIJA MUNĆAN, ZUA Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“, Vršac, zamenik člana

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs