Facebook Image
Srpski Latinica

Unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji

ud

Poštovane koleginice i kolege,

Na poziv g. Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije, Farmaceutska komora Srbije je u skladu sa predlozima članova formirala Radnu grupu za učešće na skupu „Konferencija zdravstvenog sistema Srbije“ u okviru Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji.

Radnu grupu čine:

  1. Mr ph. Biljana Ilić, Apoteka Valjevo, predsednik Skupštine Farmaceutske komore Srbije,
  2. Mr ph. Mladen Utvić, Apoteka DZ Ruma, zamenik predsednika Upravnog odbora Farmaceutske komore Srbije,
  3. Mr ph. spec. Nada Ilić, Apoteka Novi Sad, član Upravnog odbora Farmaceutske komore Srbije,
  4. Mr ph. spec. Vladimir Janićijević, Apoteka Kragujevac, član Nadzornog odbora Farmaceutske komore Srbije,
  5. Mr ph. spec. Lidija Bojović, Apoteka Niš, predsednik Ogranka Niš sa KiM.

 

Molimo sve članove Farmaceutske komore Srbije da svojim predlozima i mišljenjima učestvuju u obrazovanju stavova koji će biti u interesu naših članova kao i korisnika farmaceutske zdravstvene zaštite, uz uvažavanje strategije Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Predstavnici Farmaceutske komore Srbije pozvani su da stavove struke prezentuju na konfereniciji koja će biti održana 22.12.2017.godine u 10 časova u Palati Srbije.