Facebook Image
Srpski Latinica

Komora insistira na jednakim uslovima poslovanja za državne i privatne apoteke

rfzo

Na inicijativu Komore, a povodom dopisa koje je RFZO uputio svim filijalama vezano za mišljenje Uprave za javne nabavke iz koga proizilazi da su privatne apoteke u obavezi da primenjuju Zakon o javnim nabavkama, održani su sastanci sa predstavnicima RFZO 4.11. i sa direktorkom RFZO, dr Sanjom Radojević Škodrić, 5.11.2017. godine. .

Predstavnici Komore su na sastancima istakli činjenici da Komora insistira na jednakim uslovima poslovanja za državne i privatne apoteke, po svim pitanjima, pa tako i po pitanju sprovođenja javnih nabavki za lekove. Apostrofirajući negativne posledice sprovođenja centralnih javnih nabavki za državne apoteke, direktorka Komora je istakla i očekivane negativne posledice pojedinačnog sprovođenja javnih nabavke od strane zdravstvenih ustanova i samostalnih privatnih apoteka.

Predstavnici Komore i RFZO saglasni su da novonastala situacija zahteva sistemsko rešenje koje uključuje zajedničku saradnju svih nadležnih institucija.