Facebook Image
Srpski Latinica

Sastanak u Državnoj revizorskoj instituciji

dri

Polazeći od preporuke Državne revizorske institucije (DRI) Republički fond (RFZO) se obratio Upravi za javne nabavke sa zahtevom za dostavu mišljenja da li privatne apoteke predstavljaju naručioce u smislu član 2 i član 4. Zakona o javnim nabavkama.

Uprava za javne nabavke je u svom dopisu koji je upućen RFZO od 01.11.2017. godine dostavila mišljenje iz koga proizilazi da su privatne apoteke u obavezi da primenjuju Zakon o javnim nabavkama u slučaju da više od 50% vrednosti nabavke lekova sa Liste lekova predstavljaju lekovi koji će biti izdati na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

S tim u vezi, na inicijativu Komore, održan je sastanak sa g-đom Radulkom Urošević i njenim saradnicima iz Sektora za reviziju obaveznog zdravstvenog osiguranja u DRI. Na sastanku je ukazano na negativne posledice sprovođenja javnih nabavke u državnom sektoru, kao i na potencijalne negativne posledice pojedinačnog sprovođenja javnih nabavke od strane zdravstvenih ustanova I samostalnih privatnih apoteka u privatnoj svojini.

Direktorka Komore je iznela stav Farmaceutske komora Srbije da postoje rešenja koja bi omogućila stabilno poslovanje uz poštovanje jednakih uslova za sve pružaoce apotekarske delatnosti bez obzira na vrstu vlasništva. Očekuje se nastavak daljih razgovora po ovom pitanju.