Facebook Image
Srpski Latinica

Zaključci i preporuke konferencije "Profesionalizam i liberalizaija u apotekarskom sektoru: evropska iskustva"

konferencija20171006-2 

Konferencija „Profesionalizam i liberalizacija u apotekarskom sektoru: evropska iskustva“, uspešno je održana 06.10.2017. godine, u Beogradu. Konferenciji je prisustvovalo više od 140 učesnika, među kojima i predstavnici institucija: Ministarstva zdravlja, Ministrastva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva finansija, Svetske banke i članice Asocijacije farmaceutskih komora jugoistočne Evrope.

Učesnici su imali prilike da čuju iskustva iz Slovenije, Poljske i Mađarske, odnosno mere i ishode mera koje su ove zemlje preduzele u cilju uređenja apotekarskog sektora.

Dr sc. Svetlana Stojkov, direktor Farmaceutske komore Srbije: „Ima li leka za apoteke u Srbiji?“

Mag. farm. Miran Golub, direktor Farmaceutske komore Slovenije: „Trendovi razvoja apotekarskog sektora u Sloveniji“

Mgr farm. Michał Byliniak, predsednik regionalne Farmaceutske komore u Varšavi: „Efekti liberalizacije apotekarskog sektora - studija slučaja u Poljskoj“

Dr. Horváth-Sziklai Attila, sekretar Farmaceutske komore Mađarske: „Pravni propisi – studija slučaja u Mađarskoj“

Organizatori konferencije: Farmaceutska komora Srbije, Savez farmaceutskih udruženja Srbije i Savez privatnih apotekara Srbije uputili su nadležnim institucijama usvojene Zaključke i preporuke

konferencija20171006-3konferencija20171006-4