Facebook Image
Srpski Latinica

Komisija za bezbednost zdravstvenih radnika

minzdrlogo

Povodom nedavnih nemilih događaja u vezi sa radom Centra za socijalni rad i nesrećnim slučajevima koji su se dogodili, dana 25.07.2017. godine održan je sastanak Komisije za bezbednost zdravstvenih radnika u cilju definisanja konkretnih koraka i aktivnosti za naredni period.

Direktorka Farmaceutske komore Srbije skrenula je pažnju na posebnu vrstu nasilja koja se javlja u apotekama u vidu razbojništva i krađe. Pred toga, ona je istakla da nasilnici mogu biti i pacijenti koji koriste određene lekove, te na to treba posebno obratiti pažnju.

Komisija je predložila set aktivnosti koje bi sprovodilo Ministarstvo zdravlja sa ciljem podizanja svesti stručne i opšte javnosti o ovoj problematici, kao i izmene i dopune određenih zakonskih i podzakonskih akata.