Facebook Image
Srpski Latinica

Radna grupa u Komori zdravstvenih ustanova Srbije

kzus

10.08.2017. - U Komori zdravstvenih ustanova Srbije, 10.08.2017. godine, održan je sastanak Radne grupe koja je osnovana u cilju zauzimanja konačne strategije i definisanja predloga za sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Državne revizorske instiitucije u cilju iznalaženja najboljeg, zajedničkog rešenja za sve zdravstvene ustanove koje imaju probleme po pitanju naraslnih dugovanja i blokade računa. Ovo je nastavak aktivnosti koji su inicairane na sastanku održanom 17.07.2017. godine.

Teme sastanka bile su: Blokada računa pojedinih zdravstvenih ustanova, narasle obaveze zdravstvenih ustanova i status državnih apotekarskih ustanova.

17.07.2017. - U Komori zdravstvenih ustanova Srbije (KZUS), 17.07.2017. godine, održan je sastanak zdravstvenih ustanova čiji su podračuni u blokadi, u cilju iznalaženja najboljeg, zajedničkog rešenja, za sve koji se nalaze u ovakvoj situaciji.

Ovom sastanku je na poziv direktora KZUS prisustvovala i direktorka Farmaceutske komore, Svetlana Stojkov. Ona je tom prilikom istakla da se Komora zalaže za jednakost poslovanja apoteka u privatnom i državnom sektoru, koja u ovom trenutku ne postoji. Ukazala je na problem nabavke lekova preko centralnih javnih nabavki, koja se odnosi samo na državni sektor, kao i da iste zahtevaju proceduru i vreme, što posledično dovodi do nestašice lekova, nelojalne konkurencije na tržištu, a samim tim i manje prihode u državnim apotekama. Direktorka Komore je ukazala i na sve ozbiljniji problem urušavanje plana mreže zbog javno privatnog partnerstava, model koji je već primenjen na jednom broju apoteka (Svilajnac, Ada, Kanjiža, Bačka Topola), i da se taj proces širi na apoteke Novi Bečej, Sombor, Novi Sad. Zato je neophodno apelovati na sve nadležne institucije, u prvom redu Ministarstvo zdravlja i RFZO, da preispitaju te procese, koriguju i uspostave uslove i standarde na osnovu kojih će potpisivati ugovore sa apotekama. Konkurencija je uvek zdrava i poželjna ali ipak na prvom mestu treba da bude zdravlje i dostupnost lekova, posebno vodeći računa o mreži apoteka, inspekcijskom nadzoru i kontroli zaključenih ugovora od strane RFZO. Na kraju, direktorka Komore je zaključila da su odnosi dve komore dobri, ali da je potrebno nešto više, a to je akcija.