Facebook Image
Srpski Latinica

Novi paket VŠO

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije pokrenulo je 18. novembra 2015. godine Kampanju za racionalnu upotrebu antibiotika, kako bi se sačuvala efikasnost antibiotika, smanjila antimikrobna rezistencija, sprečili neželjeno produženje trajanja bolesti, smanjili rizici od smrtnog ishoda i smanjili ukupni zdravstveni troškovi za lečenje. Pokretanjem kampanje, Ministarstvo zdravlja se priključuje globalnim naporima Svetske zdravstvene organizacije koja je u maju 2015. godine na 68.sednici Svetske zdravstvene skupštine usvojila Globalni akcioni plan za borbu protiv za smanjenje antimikrobne rezistencije.

 U okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja, uz podršku Svetske banke, u toku je sprovođenje niza mera u okviru sistema zdravstvene zaštite:

  • Izrada nacionalne strategije i akcionog plana o racionalnoj upotrebi antibiotika u skladu sa Strateškim akcionim planom Svetske zdravstvene organizacije za rezistenciju na antibiotike za Evropu;
  • Izrada novog nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za upotrebu antibiotika;
  • Jačanje kapaciteta nacionalnih referentnih laboratorija za etiološku dijagnozu bolničkih infekcija;
  • Obezbeđivanje dodatne stručne edukacije za zdravstvene radnike;
  • Pokretanje nacionalne kampanje o racionalnoj upotrebi antibiotika koja će biti usmerena ka građanima, lekarima primarne zdravstvene zaštite koji prepisuju lekove, lekarima sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, farmaceutima i predstavnicima medija.

 

Srpsko apotekarsko društvo u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije „Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“, organizovalo je test u elektronskoj formi „Timski rad zdravstvenih radnika i edukacija pacijenata-preduslov za smanjenje antibiotske rezistencije“, preko platforme za elektronsku edukaciju Farmaceutske komore Srbije (FKS) – Virtuelnu školu obrazovanja, koji je akreditovan za farmaceute kao KME.

Paket je dostupan do 19.05.2018. godine i akreditovan je sa 5 bodova za učesnike. Svi redovni članovi FKS, koji imaju otvoren korisnički nalog na web sajtu Komore, mogu pristupiti ovom paketu obrazovanja.

pazljivo-sa-antibioticima