Facebook Image
Srpski Latinica

Apotekarska praksa

lekovi Lekovi

Ovde možete pronaći aktuelne informacije o lekovima (uz LR i OTC), biljnim, tradicionalnim biljnim i homeoptaskim lekovima, magistralnim i galenskim lekovima, uključujući i zvanična obaveštenja ALIMS-a.

lekovi Savetovanje pacijenata

Savetodavna, informativna i edukativna uloga farmaceuta, kao najdostupnijeg zdravstvenog profesionalca, predstavlja osnovu savremene farmaceutske prakse. Ovde možete preuzeti preporuke vezane za savetovanje pacijenata i odgovarajući prateći materijal.

lekovi Promocija zdravlja u apoteci

Farmaceuti i farmaceutski tehničari imaju važnu ulogu u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Obeležavanjem “dana zdravlja” u svojoj apoteci podstičemo i promovišemo aktivnosti za zaštitu i očuvanje zdravlja. Preuzmite materijal i uključite se!!!

lekovi Bolnička farmacija

Osnovna delatnost bolničkog farmaceuta jeste obezbeđivanje sigurne i bezbedne terapije neophodne za lečenje pacijenta u bolnici, poštujući princip “pet pravih”: pravom pacijentu, pravi lek, u pravoj dozi, pravim putem i u pravo vreme.

lekovi Zakonska regulativa i etika

Pravna i etička pitanja postaju deo svakodnevne prakse farmaceuta i zahtevaju nova znanja iz oblasti etike i farmaceutskog prava. U ovom delu se nalaze komentari, tumačenja i preporuke koji Vam mogu biti od pomoći.