Facebook Image
Srpski Latinica

Izmene Pravilnika rešavaju problem ‎licenciranja i kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika

pet-do-dvanaest

Datum: 30.07.2015. godine

Predstavnici svih komora‎ zdravstvenih radnika - lekara, farmaceuta, biohemičara, stomatologa i medicinskih sestara i tehničara učestvovali su u radu današnjeg zasedanja Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, na poziv predsednice Odbora prof. dr Slavice Đukić Dejanović.

Zajednički je identifikovana neophodnost izmena Pravilnika o licenciranju i Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji. Članovi Odbora, kao tela zakonodavne vlasti, upoznati su sa predlogom izmena od strane državnog sekretara prof. dr Berislava Vekića, koji je i predsednik Radne grupe Ministarstva zdravlja za izmene i dopune pomenutih pravilnika, uz učešće direktora komora u diskusiji. Sednici Odbora prisustvovao je i predsednik Zdravstvenog saveta Srbije, akademik Dragan Micić. ‎Predložene izmene ocenjene su kao konstruktivne i korisne.

"Ogroman problem sa licenciranjem zdravstvenih radnika, na koji smo mesecima ukazivali, biće rešen donošenjem predloženih izmena. Predstavnici Ministarstva zdravlja saglasni su sa sugestijama koje smo kao komore dali. Dobro je da ovakvu komunikaciju i saradnju održavamo i po drugim pitanjima od značaja za zaštitu interesa zdravstvenih radnika, jer nam je zajednički cilj što bolji kvalitet zdravstvene zaštite u Srbiji", izjavila je mr Svetlana Stojkov, direktorka Farmaceutske komore Srbije.

Nastavak zajedničkog rada na ‎izmenama ovih pravilnika očekuje se već početkom naredne nedelje.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29.07.2015. godine

Danas je u Ministarstvu zdravlja održan sastanak direktora svih komora zdravstvenih radnika sa ministrom zdravlja dr Zlatiborom Lončarom i njegovim saradnicima. Sastanku je prisustvovala i direktorka FKS, Svetlana Stojkov.

Ključna tema sastanka bilo je donošenje izmena i dopuna Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika, čija je izrada inicirana od strane FKS, a realizovana uz učešće predstavnika svih komora.

Nakon održanog sastanka smatramo da smo na korak od rešavanja ovog problema, kojim će se omogućiti da veliki broj zdravstvenih radnika sačuva svoje licence. Raduje i ohrabruje dobra saradnja komora i resornog Ministrastva po ovom pitanju. Ukoliko izmene i dopune ovog Pravilnika budu ubrzo usvojene, biće otklonjene brojne anomalije koje sada postoje i omogućeno efikasnije funkcionisanje postupka obnove licence. Sa optimizmom očekujemo sutrašnju sednicu Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, gde će takođe biti reči o ovom Pravilniku, a o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21.07.2015. godine

Jedno od ključnih pitanja iz nadležnosti komora zdravstvenih radnika, a samim tim i Farmaceutske komore Srbije, jeste izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci. Ova nadležnost često je bila predmet razgovora unutar Komore, pre svega zbog Pravilnika o licenciranju, čije odredbe nisu bile primenjive u praksi.

Suočeni sa činjenicom da je ovo godina relicenciranja za veliki broj članova, odlučili smo da iniciramo donošenje izmena i dopuna Pravilnika o licenciranju. Dobili smo široku podršku drugih komora zdravstvenih radnika i zajednički s njima krenuli smo u izmene.

U najkraćim crtama: Šta tražimo?

  • smanjenje broja bodova potrebnih za obnovu licence,
  • mogućnost prenošenja bodova iz jedne u drugu licencnu godinu,
  • da se eksterna i interna edukacija izjednače, odnosno da se ukine obaveza da polovinu bodova nosi eksterna, a polovinu interna edukacija,
  • da se kao dokaz o sakupljenim bodovima mogu koristiti i podaci iz elektronske baze Komore, odnosno da se potvrde o prisustvu ne dostavljaju Komori,
  • da se promeni odredba po kojoj gubitak posla povlači i gubitak licence i ukine takav pristup.


U dosadašnjim razgovorima sa nadležnom institucijom - Ministarstvom zdravlja naišli smo na pozitivan prijem ovih ideja i na dobru komunikaciju. Prvi sastanci Radne grupe za izmenu Pravilnika o licenciranju izgledaju ohrabrujuće i deluje da postoji svest svih učesnika koliko je ovo pitanje značajno i koliko iziskuje brzo rešenje.

Nadamo se da će Ministarstvo zdravlja usvojiti naše predloge i na taj način podržati nastojanje Farmaceutske komore Srbije i drugih komora zdravstvenih radnika, da se obezbedi nesmetani rad i ponovno licenciranje zaposlenih u zdravstvu.