Srpski Latinica

Vodič za mentore

Na sednici Upravnog odbora Farmaceutske komore Srbije koja je održana 01.06.2011. godine, usvojen je tekst publikacije „Vodič za mentore“, koji je usaglašen sa primedbama i sugestijama pristiglih u toku javne rasprave. Preporučuje se svim diplomiranim farmaceutima, pod čijim se nadzorom obavlja pripravnički staž, da se upoznaju sa sadržajem ove publikacije i svojim aktivnostima doprinesu njenoj implementaciji u praksi.

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs