Facebook Image
Srpski Latinica

Vodič za mentore

Na sednici Upravnog odbora Farmaceutske komore Srbije koja je održana 01.06.2011. godine, usvojen je tekst publikacije „Vodič za mentore“, koji je usaglašen sa primedbama i sugestijama pristiglih u toku javne rasprave. Preporučuje se svim diplomiranim farmaceutima, pod čijim se nadzorom obavlja pripravnički staž, da se upoznaju sa sadržajem ove publikacije i svojim aktivnostima doprinesu njenoj implementaciji u praksi.

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs