Facebook Image
Srpski Latinica

Obavezno prijavljivanje promena

Radi ažuriranja javnih evidencija - podataka upisanih u Imenik članova Komore, pozivaju se svi redovni članovi komore kod kojih su nastupile promene podataka (promena poslodavca, ogranka, prebivališta, prezimena, otvaranje - prestanak rada samostalne apoteke ili ustanove, prestanak zaposlenja, prestanak obavljanja zdravstvene delatnosti i dr.), da podnesu pripadajućem Ogranku zahtev na obrazcu EV-2 sa potrebnom dokumentacijom radi upisa promene podataka.

Napominjemo da će od 01. OKTOBRA 2010. godine u slučajevima gde se utvrdi da su promene nastupile a član nije prijavio promenu podataka u roku od 30 dana, suprotno članu 13. Zakona o komorama zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 107/05), komora podneti prekršajne prijave nadležnom državnom organu.

Ukazujemo da je za ovaj prekršaj predviđena novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara (član 52., Zakona o komorama zdravstvenih radnika).

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs