Facebook Image
Srpski Latinica

Prava pacijenata

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, broj 107/05) u posebnom odeljku (članovi 25 do 40) reguliše ljudska prava i vrednosti u zdravstvenoj zaštiti i prava pacijenata. Zakona predviđa da svaki građanin ima pravo da zdravstvenu zaštitu ostvaruje uz poštovanje najvišeg mogućeg standarda ljudskih prava i vrednosti, odnosno ima pravo na fizički i psihički integritet i na bezbednost njegove ličnosti, kao i na uvažavanje njegovih moralnih, kulturnih, religijskih i filozofskih ubeđenja. Mnoge zemlje u Evropi i svetu imaju posebne zakone o pravima pacijenata. U teoriji je prevaziđeno shvatanje da se prava pacijenata odnose samo na bolesne ljude. Smatra se da je pacijent svako ko ima potrebu i osnov za medicinskom uslugom, bez obzira na stanje svoga zdravlja.

Preuzmite brošuru "Imate Pravo"

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs