Facebook Image
Srpski Latinica

Međunarodni programi KE, publikacije i studiski boravci

  1. Redovni član FKS može podneti Zahtev na osnovu obavljene aktivnosti KE, i to za:

  2. Uz Zahtev neophodno je priložiti dokumentaciju (koja je navedena u Zahtevu), a u skladu sa članom 7 Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje KE za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike

  3. Zahtev se može podneti najkasnije godinu dana nakon obavljene aktivnosti KE

  4. FKS neće razmatrati nepotpune zahteve

 

FIP 2011

  1. Izveštaj sa kongresa – Program, prisustvovanje predavanjima i akreditacija
  2. Izveštaj sa kongresa – Pojedinačne sesije

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs