Facebook Image
Srpski Latinica

Dokumentacija koju je neophodno dostaviti za OBNAVLJANJE licence

Pozivaju se svi članovi KOJIMA JE LICENCA IZDATA U 2009. GODINI SA DATUMOM VAŽENJA DO 2016. GODINE, da na sajtu Komore ili u svom Ogranku , provere svoje lične podatke, podatke o zaposlenju, stečenim bodovima I, ako je došlo do promene podataka, odnosno da neke edukacije nisu evidentirane u elektronskoj bazi, odmah iste prijave Komori.

Rokovi za dostavu dokumentacije za obnovu licence u 2017 godini:

 • Za datum važenja licence 15.01.2010. – 14.01.2017. do 14.11.2016. godine
 • Za datum važenja licence 01.03.2010. – 28.02.2017. do 28.12.2016. godine
 • Za datum važenja licence 15.06.2010. – 14.06.2017. do 14.04.2017. godine
 • Za datum važenja licence 16.08.2010. – 15.08.2017. do 15.06.2017. godine
 • Za datum važenja licence 06.09.2010. – 05.09.2017. do 05.07.2017. godine
 • Za datum važenja licence 11.10.2010. – 10.10.2017. do 10.08.2017. godine
 • Za datum važenja licence 19.11.2010. - 18.11.2017. do 18.09.2017. godine
 • Za datum važenja licence 24.11.2010. – 23.11.2017. do 23.09.2017. godine
 • Za datum važenja licence 29.11.2010. – 28.11.2017. do 28.09.2017. godine
 • Za datum važenja licence 13.12.2010. – 12.12.2017. do 12.10.2017. godine
 • Za datum važenja licence 24.12.2010. – 23.12.2017. do 23.10.2017. godine

 

Potrebni obrasci:

 

PRVO OBAVEŠTENJE

Obnavljanje licence vrši se na lični zahtev člana Komore.

Zahtev i potrebni dokazi podose se ogranku Komore, lično ili putem pošte na adresu:

 • Ogranak Beograd, Mutapova 25, 11000 Beograd; tel: 011/7700950
 • Ogranak Vojvodina, Hajduk Veljkova 11 (Master centar Novosadskog sajma, lokal A204/2 sprat); tel: 021/6618833
 • Ogranak Kragujevac, Crvenog krsta 7, lokal 23; tel: 034/6391200
 • Ogranak Niš sa KiM, Zelengorska 4, lokal L2; tel: 018/295565


NAPOMENA:

Dokaz – potvrdu o sprovedenom postupku kontinuirane edukacije izdaje ogranak Komore kome član pripada, na osnovu podataka iz elektronske baze i priključuje se predatoj dokumentaciji. Ukoliko u elektronskoj bazi Komore nisu evidentirani svi stečeni bodovi potrebno je dostaviti original ili overenu fotokopiju potvrde/a kao dokaz da su stečeni bodovi koji nisu evidentirani.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti ograncima Komore, telefonom ili elektronskom poštom.

Neophodno je da, ukoliko to već niste učinili, u skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika, član 32, stav 2, izmirite dugovanja po osnovu članarine za protekli period važenja licence.

Farmaceutska komora Srbije

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs