Facebook Image
Srpski Latinica

Članstvo - Pripravnici

Po Zakonu o komorama zdravstvenih radnika, Komora u imeniku svih članova komore vodi posebnu evidenciju o članovima komore koji su pripravnici. Diplomirani farmaceut je dužan da se na početku svog pripravničkog staža prijavi Komori i podnese dokumentaciju za upis u imenik Komore:

Potrebna dokumentacija za upis diplomiranih farmaceuta - PRIPRAVNIKA u imenik Komore

Po odluci Skupštine, diplomirani farmaceuti-pripravnici ne plaćaju članarinu.

Nakon obavljenog pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, na osnovu PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA, diplomirani farmaceut se, ukoliko ispunjava uslove definisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, prijavljuje Komori i stiče pravo na licencu.

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs