Facebook Image
Srpski Latinica

Stručna služba Farmaceutske komore Srbije

Stručne poslove Komore obavlja Stručna služba Komore. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Komori utvrđuje direktor Komore, a donosi Skupština Komore.

Stručna služba obavlja stručne, pravne, finansijske administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe članova Komore.

Generalni sekretar: Dragana Rajković, dipl.farm.spec.

Sekretar za pravne i opšte poslove: Predrag Petrović, dipl. pravnik

Tehnički sekretar: Jasminka Raičić

Sekretar Ogranka Beograd: Filip Stojkanović, dipl. pravnik

Sekretar Ogranka Vojvodina: Andreja Matijašević, dipl. farm.

Sekretar Ogranka Niš sa KiM: Aleksandra Okičić, dipl. ecc.

Sekretar Ogranka Kragujevac: Snežana Nišavić, dipl. pravnik,

Referent administrativnih poslova: Radina Radovanović


Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs