CI

Prilikom predavanja zahteva za izdavanje licence, članovi komore biće upoznati sa novom procedurom, koja omogućava da se preko sajta Komore informišu o sledećem:

  • da je postupak obrade licence završen i da istu mogu preuzeti
  • definisanim terminima za dodelu/preuzimanje licenci (pri čemu se sami prijavljuju za termin koji im odgovara).


Ukoliko, iz razloga teritorijalne udaljenosti, licencu želite da preuzmete na drugom ogranku, morate se javiti sekretaru svog ogranka koji će sprovesti dalju proceduru.

Termini za dodelu licenci:


Ogranak Beograd
06.02.2020 u15:00h
26.12.2019 u 15:00h
11.12.2019 u 15:00h
24.10.2019 u 15:00h
Ogranak Vojvodina
03.07.2019 u 15:00h
05.04.2019 u 15:00h
14.12.2018 u 14:00h
19.10.2018 u 14:00h
Ogranak Kragujevac
17.09.2018 u 13,00 h
07.11.2017 u 15:00h
24.10.2017 u 15:00h
27.12.2016 u 15:00h
Ogranak Niš sa KIM
17.06.2020 u 14:30h
10.03.2020 u 14:30h
04.02.2020 u 14:30h
10.12.2019 u 14:30h
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Sofija Živković ************* 10143 26.06.2020 Licenca u štampi
2. Jovana Lazarević ************* 10136 26.06.2020 Licenca u štampi
3. Zorica Mitrović ************* 10128 17.06.2020 Licenca u štampi
4. Igor Kaličanin ************* 10127 17.06.2020 Licenca u štampi
5. Ana Nikolić ************* 10123 05.06.2020 Licenca u štampi
6. Gordana Perović ************* 10122 05.06.2020 Licenca u štampi
7. Katarina Lukić ************* 10120 05.06.2020 Licenca u štampi
8. Katarina Vidić ************* 10118 28.05.2020 Licenca u štampi
9. Jelena Ilić ************* 10115 28.05.2020 Licenca u štampi
10. Milica Mitrović ************* 10106 22.05.2020
11. Petar Vrekić ************* 10093 05.05.2020
12. Vesna Živanović ************* 9984 30.12.2019
13. Petar Nikolić ************* 9970 26.12.2019
14. Nikola Jakovljević ************* 9870 27.09.2019
15. Bojana Trkulja ************* 8952 18.09.2017
16. Nedeljka Bogunović Mitrović ************* 8813 12.06.2017
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Miljana Stojilković ************* 10150 29.06.2020 Licenca u štampi
2. Sandra Babić Marčetić ************* 10145 26.06.2020 Licenca u štampi
3. Milica Gavrančić ************* 10141 26.06.2020 Licenca u štampi
4. Dubravka Rastavac ************* 10119 05.06.2020 Licenca u štampi
5. Maja Stojisavljević ************* 10098 20.05.2020 Licenca u štampi
6. Katarina Tomašević ************* 10097 20.05.2020 Licencu preuzima u Beogradu
7. Momčilo Ljubisavljević ************* 10085 28.04.2020 Licenca u štampi
8. Tijana Đorđević ************* 10067 31.03.2020 Licenca u Ogranku
9. Nikolina Rudić ************* 10082 31.03.2020 Licenca u Ogranku
10. Dušan Milanović ************* 10063 31.03.2020 Licenca u Ogranku
11. Jovana Crnogorac ************* 10064 31.03.2020 Licenca u Ogranku
12. Smiljana Kovačević ************* 10050 31.03.2020 Licenca u Ogranku
13. Jelena Vasiljević ************* 10045 28.02.2020 Licenca u Ogranku
14. Natalija Vlajić ************* 10026 28.02.2020 Licenca u Ogranku
15. Staša Vlaški ************* 10040 28.02.2020 Licenca u Ogranku
16. Jovana Kvržić ************* 10037 28.02.2020 Licenca u Ogranku
17. Nataša Stanković ************* 10018 31.01.2020 Licenca u Ogranku
18. Ivana Poznan ************* 10004 21.01.2020 Licenca u Ogranku
19. Vladislava Kokar ************* 9918 29.10.2019 Licenca u Ogranku
20. Bojana Pejić ************* 9900 17.10.2019 Licenca u Ogranku
21. Ruža Jovanić ************* 9822 30.08.2019 Licenca u Ogranku
22. Branka Tešanović ************* 9742 08.07.2019 Licenca u Ogranku
23. Teodora Medić ************* 9333 06.07.2018 Licenca u Ogranku
24. Katarina Holi ************* 8702 14.04.2017 Licenca u Ogranku
25. Tatjana Stević ************* 8525 26.12.2016 Licencu preuzima u Beogradu
26. Marija Boroš ************* 83661 31.12.2015 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Jovana Antonijević ************* 10153 29.06.2020 Licenca u štampi
2. Maša Živković ************* 10152 29.06.2020 Licenca u štampi
3. Milena Mijajlović ************* 10151 29.06.2020 Licenca u štampi
4. Neda Trcanović ************* 10149 29.06.2020 Licenca u štampi
5. Miljana Jovanović ************* 10148 29.06.2020 Licenca u štampi
6. Aleksa Đorđević ************* 10135 26.06.2020 Licenca u štampi
7. Aleksandra Antić ************* 10134 26.06.2020 Licenca u štampi
8. Marija Gatanović ************* 10133 26.06.2020 Licenca u štampi
9. Ana Marjanović ************* 10132 26.06.2020 Licenca u štampi
10. Milena Kocić ************* 10137 26.06.2020 Licenca u štampi
11. Stefan Stevanović ************* 10138 26.06.2020 Licenca u štampi
12. Miloš Ćirić ************* 10139 26.06.2020 Licenca u štampi
13. Marija Cvetković ************* 10131 26.06.2020 Licenca u štampi
14. Rina Mustafa ************* 10142 26.06.2020 Licenca u štampi
15. Ivana Krstić ************* 10146 26.06.2020 Licenca u štampi
16. Marko Ristić ************* 10147 26.06.2020 Licenca u štampi
17. Jelena Miković ************* 10130 26.06.2020 Licenca u štampi
18. Marko Milenković ************* 10129 26.06.2020 Licenca u štampi
19. Emilija Kenić ************* 10144 26.06.2020 Licenca u štampi
20. Milutin Popović ************* 10140 26.06.2020 Licenca u štampi
21. Mirjana Stanković ************* 10110 25.05.2020 Licenca u štampi
22. Katarina Stevanović ************* 10109 25.05.2020 Licenca u štampi
23. Snežana Sudimac ************* 10108 25.05.2020 Licenca u štampi
24. Zorana Krstić ************* 10107 25.05.2020 Licenca u štampi
25. Marijana Bogosavljević ************* 10105 22.05.2020 Licenca u štampi
26. Milena Tacić ************* 10104 22.05.2020 Licenca u štampi
27. Marija Stanković ************* 10102 22.05.2020 Licenca u štampi
28. Miljana Ružić ************* 10103 22.05.2020 Licenca u štampi
29. Jovana Živković ************* 10099 20.05.2020 Licenca u štampi
30. Ivan Ćirković ************* 10091 05.05.2020 Licenca u štampi
31. Daliborka Balčanović ************* 10077 31.03.2020 Licenca u Ogranku
32. Tamara Mihajlović ************* 10022 28.02.2020 Licenca u Ogranku
33. Ružica Utović ************* 9161 29.01.2018 Licenca u Ogranku
34. Haki Ejupi ************* 9069 01.12.2017 Licenca u Ogranku
35. Emil Stojanov ************* 8063 30.05.2016 Licenca u Ogranku
R.b. Ime i prezime JMBG Broj licence Važi od Napomena
1. Kristina Jovanović ************* 10126 17.06.2020 Licenca u štampi
2. Anđela Simić ************* 10124 17.06.2020 Licenca u štampi
3. Amra Saračević ************* 10125 17.06.2020 Licenca u štampi
4. Mladen Bajić ************* 10121 05.06.2020 Licenca u štampi
5. Doroteja Janković ************* 10113 28.05.2020 Licenca u štampi
6. Maja Stojičić ************* 10114 28.05.2020 Licenca u štampi
7. Nikoleta Milosavljević ************* 10117 28.05.2020 Licenca u štampi
8. Aleksandra Tošić ************* 10112 28.05.2020 Licenca u štampi
9. Zorica Šišmanović ************* 10116 28.05.2020 Licenca u štampi
10. Marija Radivojević Đorđević ************* 10101 22.05.2020 Licenca u Ogranku
11. Marija Stanojčić ************* 10094 05.05.2020 Licenca u Ogranku
12. Jelena Pereula ************* 10096 05.05.2020 Licencu preuzima u Beogradu
13. Nina Trajkovski ************* 10092 05.05.2020 Licencu preuzima u Beogradu
14. Natalija Janković ************* 10088 28.04.2020 Licenca u Ogranku
15. Marija Simić ************* 10090 28.04.2020 Licenca u Ogranku
16. Sandra Miodragović ************* 10087 28.04.2020 Licenca u Ogranku
17. Sanja Lazić ************* 10023 28.02.2020 Licencu preuzima u Beogradu
18. Fatima Halitović ************* 9990 21.01.2020 Licenca u Ogranku
19. Mirala Škrijelj ************* 9962 26.12.2019 Licenca u Ogranku
20. Lejla Mujović ************* 9913 29.10.2019 Licenca u Ogranku
21. Dušan Vatković ************* 9857 20.09.2019 Licenca u Ogranku
22. Azra Arslanović ************* 9819 30.08.2019 Licenca u Ogranku
23. Svetislav Milovanović ************* 9121 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
24. Zorica Nedeljković ************* 9129 12.01.2018 Licencu preuzima u Beogradu
25. Branka Jovanović ************* 9090 22.12.2017 Licencu preuzima u Beogradu
26. Tatjana Popović ************* 83111 21.12.2015 Licencu preuzima u Beogradu